ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier e.d. till främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Utdelning för nu angivna ändamål skall beslutas av stiftelsens styrelse och skall företrädesvis lämnas till sjukhus, vårdhem, samfund och organisationer, utövande sådan verksamhet som omfattas av stiftelsens ändamål. Styrelsen må även lämna anslag för vetenskaplig forskning inomsjukvårdens eller banavårdens verksamhet. Bidrag från stiftelsen skall utbetalas efter ansökan, som ingivits till stiftelsens styrelse men kan även ske genom beslut av styrelsen utan föregående ansökan.Stiftelsens ändamål förverkligas i första hand genom, enligt vad ovan angives, användande av avkastningen av stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
Organisationsnummer:802011-0980
Adress:
  • Lindhés Advokatbyrå AB
  • Riddargatan 35
  • 114 57 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7231500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS