ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att främja vård av behövande åldersstigna på Elineberg genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron, bl a genom att för dem anordna underhållning, extra kalas o s v.Ur fonden får årligen endast avkastningen användas för i föregående stycke angivet ändamål. Ej utnyttjade medel skall tilläggas kapitalet.Avkastningen får inte användas för att täcka behov, som skall tillgodoses med utdebiterademedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Gustafssons fond för främjande av vård av behövande åldersstigna på ålderdomshemmet Elineberg
Adress:
  • Karlskrona Kommun
  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:389 850 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS