ÄNDAMÅL

Stiftelsen har bildats för att främja verksamhet i ungdomsgårdsanda för barn och ungdomar som bor och/eller går skola i Norrfjärden. syftet kan uppnås genom såväl aktiviteter i stiftelsens egen regi eller i samverkan med föreningar och aktörer som bedriver verksamhet riktad mot barn och ungdomar i Norrfjärdenområdet. Innehåll och utformning av aktiviteter bör ske i samverkan med barn och ungdomar.stiftelsen ska verka för ändamålet genomatt i egen regi eller samverkan med andra aktörer anordna olika typer av aktiviteter och arrangemang som syftar till att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar som bor och/eller går skola i Norrfjärden,att efter beslut från stiftelsens styrelse, lämna bidrag till arranggemang av ovan angivet slag, samtatt genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga stiftelsens ändamål.Stiftelsen ska arrangera och/eller medverka till minst 4 arrangemang per år.Stiftelsen ska vara verksam i minst fem år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl-Axel Nybergs minnsefond
Organisationsnummer:802478-1364
Adress:
  • Tallhedsgatan 26
  • 945 32 Norrfjärden
Telefonnummer:0911-200101
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:311 137 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS