ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda möjlighet till utdelning av stipendier i första hand för studier i judiska ämnen, i andra hand för studier rörande äldrevård. Stipendium ska i första hand utdelas till medlem i Judiska Församlingen i Stockholm. Till förverkligande av detta ändamål får årligen högst 80 procent av stiftelsens avkastning användas. Därvid ska iakttas, att tillgänglig avkastning användes till ett stipendiebelopp årligen. Resterande 20 procent av den årliga avkastningen ska tillföras stiftelsekapitalet. Tillgänglig avkastning, som ej utdelats, får användas för utdelning vid senare tillfälle. Stiftelsekapital får ej i något fall tas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karin och Idy Bornstein fond
Organisationsnummer:802424-6228
Adress:
  • Judiska Församlingen i Stockholm
  • Box 7427
  • 103 91 Stockholm
Telefonnummer:08- 587 858 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS