ÄNDAMÅL

Den årliga ränteavkastningen ska i första hand användas för vården av makarna Lundbergs gravplats å Seglora kyrkogård. Den övriga delen av ränteavkastningen ska tillfalla Seglora församling och användas till kyrkans prydande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karin och Herbert Lundbergs donationsfond
Organisationsnummer:802425-6011
Adress:
  • Kinnarumma pastorat
  • Varbergsvägen 87
  • 515 34 Viskafors
Telefonnummer:033-20 75 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS