ÄNDAMÅL

En femtedel, dock högst Tjugotusen / 20000:- / kronor, skall tillfalla ovannämnda skola och fonderas under namnet ” Karin Lindberg-Ekmans språkstipendier ” Av avkastningen skall årligen en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall av skolans lärarkollegium, när kollegiet så finner lämpligt, utdelas till en eller flera elever/gossar och / eller flickor/ för att i Frankrike bedriva studier i franska språket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karin Lindberg-Ekmans språkstipendier
Organisationsnummer:868401-1839
Adress:
  • Skara Kommun
  • 532 00 Skara
Telefonnummer:0511-320 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS