ÄNDAMÅL

Stipendium utdelas årligen av föreningens styrelse till sådana föreningens medlemmar, som genom deltagande i utbildningskurser gjort sig därav förtjänta. Undantagsvis må stipendium tilldelas den, som nedlagt särskilt arbete för föreningen och dess verksamhet. Stipendium bör utdelas högtidligt, lämpligen å föreningens årsmöte. De är att anse som hedersgåvor och böra årligen utdelas, då i tider av försvarsolust och mindre intresse för föreningens uppgift även måttliga förtjänster böra belönas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen kapten Wilh Edvalls Fond
Organisationsnummer:802405-9258
Adress:
  • Sven-Åke Nordlund
  • Berget 206
  • 872 94 Sandöverken
Telefonnummer:070-3062310
E-post:sven-ake.nordlund@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 126 923 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS