ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall uteslutande användas till understöd åt någon av fattiga föräldrar inom detta samhälle [Kungsbacka] född yngling som efter att med vitsord om sedlighet, flit och utmärkta anlag för mekaniska yrken genomgått härvarande skola önskar att vid fullständig tecknisk läroanstalt förvärfva ökade kunskaper. Detta understöd får, med förutsättning af oförändradt godt uppförande, åtnjutas under tre, högst fyra år af samma person.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kapten Menns fond för tekniskt studerande
Organisationsnummer:802480-1592
Adress:
  • Kungsbacka kommun
  • Kommunledningskontoret, ekonomi
  • 434 81 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-834000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS