ÄNDAMÅL

Av kapitalet skall min hustru Anna-Lisa Gahn erhålla ett belopp om kr 96.000,- helårsvis och min barndomsvän Gerd Larsson erhålla ett belopp om kr 69.000 ,- helårsvis. Beloppen skall utgå från och med min dödsdag. Första utbetalningen skall ske så snart detta testamente vunnit laga kraft. De därpå följande utbetalningarna skall ske årsvis i förskott per det datum jag avlidit.Efter bådas frånfälle skall vad som eventuellt kan kvarstå av kapitalet tillfalla Världens Barns Hjälpfonder Globalt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kapitalet Ulf Gahns kvarlåtenskap
Organisationsnummer:802425-3943
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS