ÄNDAMÅL

Medlen användas till gratifikationer, lifräntor, förbättrande av svag ekonomi, hjälp till utstyrsel, ett eller freråriga stipendier för studiers idkande eller till förvärfvande annorledes af färdigheter, ett eller fleråriga resestipendier för enahanda ändamål, eller ock på annat sätt, hvarigenom den understödstagande sättes i tillfälle att förvärfva kunskaper och skicklighet; skolande vid medlens; disposition på bästa sätt främjas donators med fonden afsedda syfte, att nämligen dess afkastning i främsta rummet tillgodokommer donators skyldemän och först därefter andra personer, att det verkliga behofvet framför allt skall tillgodoses, samt att endast goda, ädla och människovänliga syften må därmed främjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kanslirådet Hjalmar af Petersens Testamentsfond
Organisationsnummer:802002-6343
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS