ÄNDAMÅL

I syfte att dels stödja eller uppmuntra personer med påbörjad eller slutförd skogsakademisk utbildning dels stärka sammanhållningen mellan personer med anförda bakgrund.Stiftelsen skall tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att ur direktavkastningen på sin förmögenhet och efter avdrag för kapitalisering om minst 10 och högst 20 % efter ansökan årligen utge bidrag antingen till enskilda eller grupper av enskilda som företrädesvis skall vara medlemmar i delförbundet skogsakademikerna eller konferensarrangör för/till- studieresor,- kompetenshöjning,- behövande skogsakademiker eller behövande anhöriga till avliden skogsakademiker,- uppmuntran eller belöning av skogsakademiker som väsentligt bidragit till att öka skogsakademikernas kompetens eller anseende eller- trivselfrämjande aktiviteter

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kamratfonden
Organisationsnummer:802424-9149
Adress:
  • Skogsakademikerna
  • Box 760
  • 131 24  NACKA
Telefonnummer:08-466 24 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS