ÄNDAMÅL

Förvalta stiftelsens samlingar, byggnader, och markområden och att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet även som att vara huvudman för landsantikvarien i länet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kalmar läns museum
Organisationsnummer:832400-4087
Adress:
  • Box 104
  • 391 21 Kalmar
Telefonnummer:0480-451300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 519 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS