ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som icke utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas för elever vid landstingets skolor för lantbruks- och trädgårdsutbildning till premier, stipendier och studieresor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kalmar läns landstings samfond för lantmannaskolor
Organisationsnummer:832300-0128
Adress:
  • Kalmar kommun
  • Box 611
  • 391 26 Kalmar
Telefonnummer:0480-450000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 622 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS