ÄNDAMÅL

Avkastningen av nämnda fond skall användas för att bidra till kostnaderna för drift och underhåll m.m. av Tengenegården, Tengene.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Källtorpssläktets minnesfond
Organisationsnummer:802482-0089
Adress:
  • Tengenevägen 1
  • 467 30 Grästorp
Telefonnummer:0514-58560
E-post:grastorp.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS