ÄNDAMÅL

Av disponibel avkastning utdelas årligen understöd för vetenskapliga undersökningar och utredningar i nationalekonomiska frågor, vilka kan särskilt för vårt land vara av teoretisk eller praktisk betydelse. Understöd ges icke blott för planerade undersökningar utan även för avslutade. Åt en och samma person kan understöd icke utgå mer än tre år i följd.Understöd kan utdelas även för utgivande av tidskrifter av vetenskaplig-praktisk läggning inom ämnet nationalekonomi. Sådant understöd kan förnyas årligen efter ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen K Langenskiölds minnesfond
Organisationsnummer:802408-0916
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS