ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall genom samlingar av minnesföremål från Kronobergs regementes historia, samlingar av tryck och dokument och genom utställningar och aktiv museiverksamhet mm – ge grund för att vårda minnet av regementet och dess traditioner i främstKronobergs, Kalmar och Blekinge län samt stödja militära och civila organisationer i regionen, som har sådant intresse och därvid även uppmärksamma minnet av de förband, som regementet var traditionsbärare för.- bidra till historisk utbildning inom och utom Försvarsmakten, ge försvarsupplysning – även ur ett historiskt perspektiv – bidra till kunskap om regementets roll i regionens historia (regementet i bygden) och dess roll i Sveriges historia, både nationellt och internationellt, avseende även enskilda personer, som burit regementets uniform. Härvid skall även övriga armén och övriga försvarsgrenar kunna belysas i mån av resurser.- lämna underlag till och efter möjligheter stödja försvarshistorisk forskning med anknytning till traditions- och kunskapsområdet och övrig kunskapsutveckling därom, dock med tyngdpunkt på Kronobergs regemente och dess traditionsarv.- stödja Försvarsmakten med att främja mål enligt ovan och i övrigt enligt avtal mellan parterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen K. Kronobergs Regementes Museum
Organisationsnummer:802423-8019
Adress:
  • Marianne Blad
  • Äspet 161
  • 247 99 Genarp
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS