ÄNDAMÅL

9/10 av fondens avkastning utdelas som premier till elever vid Karlstads skolor för yrkesundervisning. Förutsättning för erhållande av premium är att elev flitigt och med stort intresse deltagit i undervisningen samt erhållit högsta vitsord beträffande ordning och uppförande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen K-I Asplunds minnesfond
Organisationsnummer:802480-4364
Adress:
  • Karlstds kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 062 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS