ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel avsatts till kapitalet, varje vårtermin fr.o.m. år 1946 utdelas som stipendium åt en studerande, som är född inom Härnösands eller Luleå stift, och som avlagt studentexamen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala. Före utdelandet av stipendiet torde rektorn vid nämnda skola beredas tillfälle att yttra sig över de sökande. Skulle Fjellstedtska skolan upphöra, utdelas stipendiet till en medicine studerande, född inom något av ovan nämnda stift. Stipendiet får utgå till samma person två år i följd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen K.F. Hollströms stipendiefond
Organisationsnummer:802480-3689
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS