ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens avkastning skall årligen minst 1/10 läggas till kapitalet för att lika med detta användas och förvaltas. Återstoden utdelas sålunda a/ 9000 kronor som stipendium till en eller flera begåvade och välartade elever vid Gullstrandsskolan vilken eller vilka tillhör Landskrona kommun. Av beloppet utdelas 1000 kronor i samband med skolavslutningen och 8000 kronor när intyg företes om att studier påbörjats vid universitet eller annan likvärdig utbildningsanstalt. Sistnämnda belopp kan, då goda skäl därtill föreligger, behållas för fortsatta studier under ytterligare två år under förutsättning att intyg om studeier företes. b/ Den övriga avkastningen utdelas i poster icke understigande 100 kronor såsom understöd åt aktningsvärda änkor eller ogifta eller ensamstående kvinnor, tillhörande Landskrona samhälle, vilka genom ogynnsamma omständigheter kommit i det läge, att de är i behov av ekonomisk hjälp. Sådant understöd får icke avse att minska fattigvårdens utgifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Justus och Amalia Tranchells donationsfond av den 28 april 1918
Organisationsnummer:844000-6883
Adress:
  • Eva-Lotta Grantén
  • Landskrona församling, Box 364
  • 261 23 Landskrona
Telefonnummer:070-937 68 69, 0418-57412
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS