ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att de skänkta medlen skola utgöra en grundplåt för vidmakthållande av det barnsjukhus, vartill förut donerats medel av Skånska Sockerfabriksaktiebolaget. Utav avkastningen skall årligen 1/5 tilläggas kapitalet. Återstoden skall ställas till förfogande för den styrelse, som kommer att handhava förvaltningen utav ovan nämnda barnsjukhus. De medel som komma barnsjukhuset tillgodo, skola först och främst användas till åstadkommande av 2 frisängar vid sjukhuset, till vilka barn till personer, anställda i Svensk Sockerfabriksaktiebolagets tjänst i Landskrona samt Säby och Örja socknar skola äga företräde. Vad därefter återstår får efter styrelsens beprövande användas till sjukhusets drift och underhåll. Till dess att sjukhuset uppförts och kommit i verksamhet skall fondens avkastning odelad tilläggas kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Justus Fredrik Tranchells minnesfond
Organisationsnummer:844001-0901
Adress:
  • Landskrona Kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 261 80 LANDSKRONA
Telefonnummer:0418-47 00 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS