ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bedriva förlagsrörelse och därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen skall särskilt verka för att rättsvetenskaplig litteratur produceras och saluföres till rimliga priser. I mån av tillgång på medel som inte behövs för stiftelsens konsolidering och investeringar skall stiftelsen vidare efter styrelsens beslut söka stödja verksamhet som bedrivs av de juris studerande främst inom Juridiska Föreningens ram samt av lärarna vid juridiska fakulteten i Lund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Juristförlaget i Lund
Organisationsnummer:845000-3846
Adress:
  • Juridiska fakulteten
  • Box 207
  • 22100 Lund
Telefonnummer:046-222 10 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS