ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen eller ännu större belopp, med den begränsningen dock, att fondens kapital aldrig får understiga 75 000 kronor, skall användas till befrämjande av skogsodlingen inom fd Malmöhus län. Ingen del av fonden eller dess avkastning får dock användas till uppmuntran, belöning eller hjälp åt enskild skogsodlare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond
Organisationsnummer:846000-2465
Adress:
  • Nya Torg 11
  • 24330 Höör
Telefonnummer:044-309 39 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS