ÄNDAMÅL

Den har som ändamål att i ett judiskt museum i Stockholm skapa samlingar av judiska konstföremål, att anskaffa ett judiskt bild- och ljudarkiv samt forskningsbibliotek, att presentera utställningar av såväl museets egna samlingar som inlånade objektsamt att i övrigt verka för främjande av judisk kultur.I första hand skall verksamheten inriktas på Norden och den judiska befolkningsgruppen där.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm
Organisationsnummer:802012-4825
Adress:
  • Box 2056
  • 103 12 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-301500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS