ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall 1/10 tillföras kapitalet.Den årliga nettoavkastningen från fonden disponeras för utdelning under påföljande år. Avkastning som inte används påföljande år reserveras för utdelning kommande år.Den avkastning som är disponibel för utdelning används, enligt beslut av en delegation bestående av tre av Karlstads kommunfullmäktige särskilt utsedda, som belöning för gärningar vilka främjar kunskaperna om Vänern samt ökar känslan för de värden denna vår gemensamma tillgång utgör. Berättigade till belöning är personer eller organisationer som bor eller verkar inom det område som omfattas av de tretton kommuner som omger Vänern.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jubileumsfonden för Vänern
Organisationsnummer:873201-6004
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:306 096 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS