ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras kapitalet. Avkastningen av fonden i övrigt skall årligen vid läsårets slut utdelas som stipendium eller stipendier vid Växjö Katedralskola. Stipendium eller stipendier skall ges såsom bidrag till ytterligare utbildning åt elev eller elever, som visat god kamratanda, berömvärd flit och efter väl vitsordade studier i högsta årskursen lämnar Växjö Katedralskola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jubelstipendiefonden
Organisationsnummer:829502-6713
Adress:
  • Växjö kommun
  • Box 1222
  • 351 12 Växjö
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:163 960 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS