ÄNDAMÅL

Till studerande som efter högsta examen inom vb fakultet stannar kvar vid universitetet för vetenskapliga studier. Med högsta examen avses lic. examen med undantag dels av matematisk-naturvetenskaplig fakultet, där dr-examen avses och dels teol. ochjur.fak, där stipendium får tilldelas den som endast avlagt kand.-examen när behörig lic. inte finns. Stipendium får inte tilldelas någon som tidigare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt lic.-examen i det ämne hon/han ämnar fortsätta de vetenskapliga studierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jubelfeststipendierna
Organisationsnummer:817603-9405
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS