ÄNDAMÅL

Att – inom de jordbruks- och miljötekniska områdena – bedriva målinriktad forskning, utveckling och information för att ta fram ny teknik och nya teknisk-biologiska system. Målgrupperna är jordbruket samt företag och organisationer som arbetar med jordbruk, livsmedel, miljö (djurmiljö, yttre miljö, arbetsmiljö), energi och biologiskt kretslopp. Syfter är att konkurrenskraften skall stärkas hos jordbruk och industri samt att miljön och hushållningen med naturresurser skall förbättras. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med företag, tekniska högskolor, universitet samt andra industriella och vetenskapliga organisationer, såväl inom som utom landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen JTI – Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik
Organisationsnummer:817600-6842
Adress:
  • JTI Michael Insulander
  • Spelbo Gård 21
  • 745 93 ENKÖPING
Telefonnummer:08-7875409
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS