ÄNDAMÅL

Att bidraga till att mentalt handikappade vuxna kan inpassas i näringslivet. Härför skall stiftelsen inrätta verkstäder, i vilka en sådan produktion skall bedrivas som anpassas till dessa personers arbetsförmåga. I verkstäderna skall meddelas arbetsträning så att de som senare kan erhålla arbete utanför verkstäderna på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sådant arbete och de som stadigvarande fordrar en skyddad arbetsmiljö så bra som möjligt kan arbeta i verkstäderna. Arbetets utformning och uppbyggnad skall grundas på de av Rudolf Steiner givna social- och läkepedagogiska impulserna. Detta Betyder att tid och arbete skall ägnas åt att utveckla dessa impulser, så att verkstäderna kan bidraga till vidareutvecklingen av arbetet för mentalt efterblivna i allmänhet. Å ena sidan skall de mentalt efterblivna givas ovannämnda möjligheter, å andra sidan skall de i verkstäderna uppnådda erfarenheterna delges näringslivet för att detta lättare skall kunna finna möjligheter att infogade mentalt efterblivna i sina arbetsförhållanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder
Organisationsnummer:815600-2647
Adress:
  • Box 2
  • 153 35 JÄRNA
Telefonnummer:08-55174320
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS