ÄNDAMÅL

Att driva mejeriverksamhet eller på annat sätt möjliggöra mejeriverksamhet enligt följande, uppgiften skall vara att hantera och förädla mjölkprodukter, så att mjölkens naturliga kvalitet tillvaratas, samt förädlas och vidareutvecklas. Målsättningenär att framställa livsmedel av bästa möjliga kvalitet, dvs livsmedel som motsvarar människans verkliga näringsbehov, och skapar livsgrundval för såväl kropp, själ och ande.Järna Mejeri skall samarbeta med mjölkleverantörer, hos vilka kvalitetsaspekten, samt hänsyn till djurets egenart och behov, lägger grunden för djurens skötsel och utfodring. Mejeriet skall understödja att gårdarna i sin helhet brukas så att odling och djurhållning verkar kultiverande på jorden och landskapet.Mejerietsom företag skall medverka till förståelse mellan jordbruk, industri, handel och konsumenter, och eftersträva att gemensamt omdöme och ansvar uppstår kring hur jordbruk och näringsliv bedrivs.Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag eller lån, samt teckna borgen till stöd för kulturellt ändamål som t.ex. forskning, pedagogik, vård eller konstnärligt utövande, men också till näringsliv som i sin grundläggande inriktning tar ansvar för människan och jorden. Stiftelsen skall därmed verka förmedlande mellan olika kultur- och näringslivsverksamheter, vilka kan befrukta varandra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Järna Mejeri
Organisationsnummer:815600-9113
Adress:
  • Söräng 13
  • 153 93 MÖRKÖ
Telefonnummer:08-55150588
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS