ÄNDAMÅL

Enligt permutationsbeslut 1986-10-06 skall minst 1/10 av avkastningen läggas till kapitalet. Av återstående belopp skall under påföljande år 1/4 ges som bidrag till driftskostnaderna för elevhemmet vid Lunds stifts folkhögskola i Jämshög, så länge verksamhet bedrives vid skolan.Resten av avkastningen skall användas: dels enligt beslut av skolstyrelsen i Olofströms kommun efter samråd med socialnämnden till enskilda elever som bedöms vara i en sådan situation att behov av extra stimulans och stöd föreligger, dels till andra behövande inom Olofströms kommun enligt beslut av socialnämnden. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jöran och Magdalena Öllers fond
Organisationsnummer:836200-8537
Adress:
  • Olofströms kommun
  • Box 302
  • 293 24 OLOFSTRÖM
Telefonnummer:0454-931 97
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS