ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, på oberoende och neutral basis främja och stödja områdena kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk verksamhet, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning. Stiftelsen kan i detta avseende samarbeta med annat organ som har motsvarande intresse att stödja ett eller flera av områdena som omfattas av Stiftelsens ändamål. Stiftelsens verksamhet kan exempelvis bedrivas genom eget anordnande av seminarier, utställningar och informationsmöten. Vidare kan Stiftelsen utge stipendier och liknande ekonomiskt stöd till projekt och/eller organisationer, företag och personer som verkar inom de områden som omfattas av Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Josefsson Foundation
Organisationsnummer:802479-1314
Adress:
  • Per Josefsson
  • Box 7030
  • 103 86 Stockholm
Telefonnummer:703551310
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS