ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva pedagogisk verksamhet för barn efter de riktlinjer som Rudolf Steiner angav för Waldorfpedagogiken.Stiftelsen skall genom sin verksamhet grundad på Rudolf Steiners antroposofi ge uppslag till nygestaltning i samhällslivet.Stiftelsen får lämna ekonomiska bidrag eller lån för följande ändamål, nämligen vård och fostran av barn, undervisning och utbildning,vetenskaplig forskning samt konstnärlig verksamhet. I första hand bör bidrag av nämnda slag avse understöd av verksamhet vilken liksom stiftelsens verksamhet har sin grund i Rudolf Steiners antroposofi. Ekonmiskt stöd som avses i detta stycke får lämnas endast om det enligt stiftelserådets bedömande inte innebär åsidosättande av ändamålet i första stycket av denna paragraf.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Josefinaskolan
Organisationsnummer:814800-7258
Adress:
  • Rävsta Gård 1
  • 19592 MÄRSTA
Telefonnummer:08-59252276, 0703-233514
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS