ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användes, en fjärdedel till Victoriaföreningen i Göteborg, två fjärdedelar till barnbeklädningssällskapet ”Små Smulor” för beklädnad av behövande barn, helst från Majorna i Göteborg, och en fjärdedel till socialförvaltningen i Göteborg för bidrag i enskilda fall till barn och ungdom som är i behov av ekonomiskt stöd. Understöd ur fonden för de två sistnämnda ändamålen får inte utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Josef och Alida Nordbloms donationsfond
Organisationsnummer:857500-2582
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 788 396 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS