ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användas till stipendier till sådan ungdom från Habo församling, som önskar utbilda sig till lantbrukare, eller, om dylik ungdom inte finns, till sådan ungdom från församlingens lantbrukarhem, som önskar bedriva fortsatta studier av annat slag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Josef Johanssons donationsfond
Organisationsnummer:867200-8318
Adress:
  • Habo pastorat
  • Kapellgatan 32
  • 566 32 HABO
Telefonnummer:036-49600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:478 700 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS