ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i enlighet med donators intresseinriktning främja vetenskaplig forskning rörande gotländska arkiv och gotländska historiska förhållanden. I första hand skall främjas forskning och vetenskapliga studier utförda i regi av eller i samråd med landsarkivet i Visby. Fonden skall också bidra till den fortsatta utbyggnaden av landsarkivet i Visby till ett även internationellt inriktat forskningscentrum. Utdelning av anslag kan ske till resor, tryckning, översättningar, arkivgenomgångar, mottagande av utländska forskare i landsarkivet och andra härmed jämförliga ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Josef Hjorters donationsfond
Organisationsnummer:834002-0570
Adress:
  • Landsarkivet
  • Broväg 27
  • 621 41 VISBY
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 065 697 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS