ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att uppmuntra och belöna elever, som visat god kamratanda eller berömvärd flit eller ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller till hjälp till studier eller studieresa inom eller utomlands.Fondens avkastning delas ut till elever vid grundskolan i Vallentuna kommun.Bidrag får ej utgå för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Josef Anderssons fond för uppmuntran och belöning av elever i grundskolan
Organisationsnummer:802478-2057
Adress:
  • Tuna torg 1
  • 186 86  Vallentuna
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS