ÄNDAMÅL

Sedan en femtedel av fondens sammanlagda årliga avkastning lagts till fondens kapital, användes återstående avkastning dels till hel beklädnad åt sex inom Skara stad boende fattiga personer, som ej erhålla fattigunderstöd, dels ock till uppfostran och vård av värnlösa, inom Skara stad bosatta barn, varvid skall iakttagas ej mindre all dylik förmån företrädesvis skall tillkomma föräldralösa barn samt fader- eller moderlösa barn, än även att denna förmån icke får utgå till någon längre än till adertons års ålder eller, därest underhåll lämnas till studier, till någon, som därtill har lust och fallenhet, till dess studentexamen avlagts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jonas Olins fond
Organisationsnummer:868401-1383
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:842 611 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS