ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till behövande knutna till Klara Församling i dess omfattning vid 1988 års utgång genom bosättning eller genom att tillhöra dagbefokningen. Särskilt bör beaktas hjälpbehovet hos personer, som själva eller vilkas anhöriga är eller varit bosatta i eller tillhört dagbefolkningen i Klara församling i dess omfattning vid 1988 års utgång.Gamla sjuka som är bosatta eller knutna till församlingen skall i första hand erhålla utdelning från fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jonas och Johanna Joulins Minne
Organisationsnummer:802012-3298
Adress:
  • SEB Enskilda Banken
  • Stiftelser & Företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS