ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall med ej begränsade belopp årligen utdelas till anställda eller f.d. anställda vid AB Bofors anläggningar i Karlskoga eller till deras anhöriga boende i Karlskoga. Berättigade att ifrågakomma är de som genom dödsfall, sjukdom, olycksfall eller eljest är i behov av tillfälligt ekonomiskt bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jonas Kjellbergs och Berndt Wijkanders Understödsfond
Organisationsnummer:802403-9862
Adress:
  • Jernkontoret
  • Box 1721
  • 111 87 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6791700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS