ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att hjälpa hemlösa barn samt homosexuella ungdomar som saknar stöd från sina familjer, och i andra hand att hjälpa barn, ungdomar och studerande som lever under ekonomskt blygsamma förhållanden. Ändamålet skall främjas genom att stiftelsen till denna personkrets årligen utdelar bidrag för uppfostran, utveckling och utbildning. Av det årligen utdelade beloppet skall viss del – att av styrelsen bestämmas år från år – tillfalla Barnfonden Insamlingsstiftelse, org.nr. 846003-9020, för att fördelas enligt dess stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jonas Gardell och Mark Levengoods Barnfond
Organisationsnummer:802409-5971
Adress:
  • Box 2337
  • 103 18 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-562790000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS