ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bidra till utvecklingen av Frimuraresamhället genom utnyttjande dels av avkastningen av den avskilda förmögenheten, dels av värden som kan komma stiftelsen tillgodo i framtiden genom gåvor och testamentariska förordnanden och avkastningen av sådan förmögenhet. Bidraget ska komma Frimuraresamhället tillgodo genom investeringar i Frimurarefastigheter, inkl inventarier i dessa fastigheter, lån till Förvaltningsorganisationen mot säkerhet i Frimurarefastighet eller andra tillskott

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John Tesch Fastighetsfond
Organisationsnummer:802479-6800
Adress:
  • Isak Slaktares gata 1
  • 211 22 Malmö
Telefonnummer:0413-54 40 39
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS