ÄNDAMÅL

Afkomsten å det sålunda tillökade stipendiikapitalet användes till årliga stipendier å Sexhundra (600) kronor till det antal, hvartill räntan lemnar tillgång, hvilka stipendier efter beprövande af högskolans styrelse tilldelas studerande, som äro medellösa, idkat studier vid högskolan i minst två år samt derunder utmärkt sig för flit och ett i allo godt uppförande, dock att ifrågavarande stipendier icke få af samma person innehafvas under längre tid än högst tre år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John Söderbergs stipendiefond
Organisationsnummer:802404-5497
Adress:
  • Stockholms universitet
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS