ÄNDAMÅL

Stipendier, vart och ett ej mindre än 20000 kronor i dagens (år 1991) penningvärde, skall tilldelas någon/några meriterad/e person/er aktiv/a inom humaniora respektive ingenjörs- och/eller naturvetenskap. Första stipendiet skall tilldelas en ingenjör och/eller naturvetare och utdelas av IVA och därefter en humanist och utdelas av Svenska Akademien. Stipendierna utdelas sedan växelvis varannan gång inom nämnda områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John och Margaretha Aspegrens minne
Organisationsnummer:802477-7388
Adress:
  • Box 5073
  • 102 42 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-791 29 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS