ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till förmån för ett vilo- och rekreationshem för sköterskor vid Danderyds sjukhus om och när ett sådant kommer till stånd.Så länge sådant hem ej finns skall avkastningen1. användas till bestridande av kostnader för vistelse å visst hem eller liknande för sköterskor (eller undersköterskor eller elever som uppehållit sjukskötersketjänst) vid Danderyds sjukhus, vilka på grund av konvalecens eller nedsatt hälsa i övrigt är i behov av vila.2. eller i andra hand användas till bidrag till uppehälle under semester, annan ledighet eller behandlingsresa för i punkt 1 angivna personalgrupper.3. eller i tredje hand användas till gemensam julrekreation eller utflykt för i punkt 1 angivna personalgrupper.Ansökan om bidrag skall i tillämpliga fall åtföljas av läkares yttrande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John och Augusta Nordströms donationsfond för sköterskor
Organisationsnummer:802005-1598
Adress:
  • Stockholms läns landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS