ÄNDAMÅL

Ur stadgar för John Hedins skyttefond: Användning av fonden årliga nettoinkomst: a)Fondkapitalet ökas årligen med ca 10 %b) Av återstoden äger Skytteförbundens Överstyrelses verkställande utskott disponera intill 20 %. Detta belopp skall användas för främjande av sådana åtgärder eller reformer etc., som kunna vara av verklig betydelse för skytterörelsen och särskilt för rörelsens bedrivande på sådant sätt, att den blir av största möjliga värde för rikets försvar. Personer, som härvid medverkat t. ex. genom betydelsefulla och praktiska initiativ eller på annat sätt, kunna tilldelas särskild utmärkelse eller belöning. Belopp, som under något år ej kommit till användning, må av Överstyrelsen reserveras för senare användning.c)Härefter resterande belopp fördelas under varje år av i mom. 1 omnämnd styrelse för fonden. Understöd skola huvudsakligen avse skytteförbund och föreningar inom de områden, där de 3 bolagen bedriva sin egentliga verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John Hedins skyttefond
Organisationsnummer:866000-0863
Adress:
  • Harry Dahlström
  • Drottninggatan 35
  • 702 22 ÖREBRO
Telefonnummer:019-101 434
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 252 071 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS