ÄNDAMÅL

Vars avkastning, sedan minst en tiondel därav varje år lagts till kapitalet, skall användas till stipendier åt medlemmar av nationen, som avlagt studentexamen vid Östersunds högre allmänna läroverk, enligt de närmare bestämmelser som fastställas av nationens stipendienämnd, varvid hänsyn skall tagas till sökandes såväl ekonomiska ställning som studiemeriter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John Hägglunds stipendiefond
Organisationsnummer:802480-3671
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS