ÄNDAMÅL

Ändamål enligt ursprungsstiftelseförordnande:att gåvomedlens kapital icke skulle disponeras i annat avseende än för förvaltningsändamål; att av den årliga avkastningen en tiondel årligen skulle läggas till kapitalet samt av återstoden intill en tredjedel användas såsom bidrag dels till anordnande av tävlingar om nedannämnda pris dels ock till omkostnader för deltagan i dessa tävlingar, och resten användas till pris vid ovannämnda tävlingar; att tävlingarna borde hållas i Norrland och prisen, helst ett fåtal, vara vandrings- och penningpris, enligt kommitténs bestämmande; att beträffande tävlingarna kommittén efter gottfinnande skulle bestämma, huruvida endast infanteri och kavalleriregementen borde deltaga, hururvida skillnad skulle göras mellan regementen från norra och södra delarna av landet, huruvida officerskårer skulle tävla sinsemellan osv eller om och på vad sätt tävlan skulle ske mellan de olika regementen samt i vad mån tävlan mellan enskilda borde förekomma; samt att prisen skulle benämnas ”Johan Ebersteins armépris för tävlingar på skidor”.Ändamål enligt Kammarkollegiet 1979-02-26:Donationsfondens årliga avkastning disponeras sålunda:en tiondel lägges till kapitalet;av återstoden användes intill en tredjedel såsom bidrag till delsanordnande av tävlingar om nedannämnda pris, dels ock omkostnader för deltagare i dessa tävlingar samt resten till pris vid omförmälda tävlingar, vilka pris skola benämnas ”John Ebersteins armépris för tävlingar på skidor.” Tävlingarna anordnas enligt en för 4 år gällande allmän plan, vilken, sedan styrelsen avgivit förslag, fastställes i kommandoväg.Utöver den allmänna planen erforderliga bestämmelser för tävlingarna utarbetas av styrelsen och meddelas genom dess försorg åt vederbörande gruppförbandschefer.Kostnaderna för tävlingsdeltagarnas resor från stationeringsorten till tävlingsorten och åter enligt militärtaxa jämte eventuella avgifter för sovplatser bestridas av statsmedel enligt bestämmelser, som gälla för tävlingar godkända såsom utbildning i militär idrott

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John Ebersteins donationsfond för skidlöpningens främjande inom armén
Organisationsnummer:802481-8141
Adress:
  • Norra Militärregionen, Fältjägargruppen
  • Bynäsvägen 2
  • 832 96 Frösön
E-post:faltjagargruppen-i19@mil.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:245 445 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS