ÄNDAMÅL

[..] Fondens avkastning skall utdelas som ett pris enligt följande ordning. A Priset utdelas vart 6:e år och består av den gångna femårsperiodens samlade ränteinkomster. B Endast avkastningen får av styrelsen disponeras för utdelande av priset och får sålunda kapitalbeloppet icke ianspråkstagas därutinnan. [..] D Priset skall utdelas till antingen a) en i riket bosatt framstående tolkare av i synnerhet de stora wienklassikernas verk, eller b) En i riket bosatt tonsättare, särskilt uppmärksammad för sina skapelser i wienklassisk anda, eller c) En i riket bosatt musikstuderande som visat stor skicklighet och nit i fråga om wienklassisk musik och är i behov av ekonomiskt stöd för sin fortsatta utbildning eller d) En i riket bosatt person som genom forskning, litterär verksamhet, i tal och skrift eller på annat sätt bidragit till att främja det allmänna intresset för wienklassisk musik, eller e) En i riket sedan avsevärd tid verksam ensemble, t ex stråkkvartett, som gjort goda insatser inom det musikområde som denna fond avser. [..] Valet av pristagare städse skall träffas så att priset icke tillfaller någon som vare sig i fråga om tolkning eller komposition ledes av någon som helst strävan i alltför avancerad modernistisk riktning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John Deurells fond för främjande av intresset för wienklassisk musik
Organisationsnummer:802477-6919
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS