ÄNDAMÅL

Av fondens disponibla avkastning tilldelas Franziska Bödtker, Lars Herman Gyllenhaal och Ulla Qyarles von Ufford vardera en årlig livränta av 1.500 kronor under deras levnad.Den återstående för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av kommunstyrelsen till ändamål för kommunens nytta och bästa.Avkastningen får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John af Sandebergs fond
Organisationsnummer:889202-4533
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 026 187 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS