ÄNDAMÅL

Avkastningen skall årligen utbetalas och/eller användas för att bereda trygghet, livets nödtorft, allmän eller speciell utbildning och sådan annan ekonomisk hjälp, som staden må anse lämplig och passande, åt sådana medborgare i Örebro, vilka äro eller hava varit anställda i ” mekaniska yrken” (1) och vilka staden genom dess ämbetsman och/eller ämbetsmän skall utvälja såsom varande i behov av hjälp i berörda avseenden.(1) Med ”mekaniska yrken” torde i första hand menas hantverk, därjämte även yrkesarbete och fabriksarbete över huvud.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John A Sjöbergs donation till minne av föräldrarna
Organisationsnummer:875001-4790
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 30050
  • 701 35 ÖREBRO
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:82 815 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS